Erkjennelsesnotat #9 – Modernitet – folkets nye opium…

Mennesket tror mer enn noen gang, for selv de middelalderske kirker hadde motstandere mot sitt forklaringsmonopol – det har ikke vi. Modernitet står som folkets nye opium, akk! – For hva gjør mennesket mer tilfreds enn «erkjennelsen» av sin frihet? Hvor glad er ikke det moderne mennesket i sin gitte frihet? Hva er vel frihet om det ikke blir kapret? Muligens er denne frihet til å fore vårt ego den eneste frihet mennesket forlanger? Muligens er denne frihet en distansering fra vår faktiske potensielle frihet?  Handler frihet om frihet til å handle ovenfor det materielle? – Jo, da er dette frihet. Handler frihet om erkjennelse av vår ansvarlighet ovenfor å temme vårt ego? Ja, da ser jeg ikke frihet! Hva er vel frihet? Er ikke frihet friheten til å velge å ikke være fri?

Psykoanalytikeren Jacques Lacan starter sin banale tv-sending i 1974 med følgende: «Jeg taler stadig sannhet, men ikke hele sannheten – for det er ikke en mulighet for å si det hele. Å si det hele er umulig, ord feiler – fortsatt er det gjennom denne umulighet at resten av sannheten viser seg selv.». Dette har vi glemt! Atter har vi glemt at alt ikke er ting, men at erfaringen i-seg er en del av tingenes selv. Vi forstår verden gjennom allmenn aksepterte kjensgjerninger, men hva så med forklaringen? Og hva så med prosessen og ikke kun resultatet? Alt vi tror er alt som er godt, vi vokser aldri – men hva om vi endelig viste kjærlighet ovenfor våre individuelle jævligheter? Kun da vil mennesket bli noe stort – til nå forblir mennesket et dyr som alle andre.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s