Erkjennelsesnotat #8 – Marxisme – individets redning

Marxisme som ideologi er selv etter det 20. århundrets katastrofer regnet av en merkverdig andel av befolkningen som den rette doktrine – dette har blitt påvist med nok av historiske eksempler til å overbevise meg selv, selv om det underlig nok ikke har gjort det med nåtidens marxister. I dag vil jeg slett ikke lovprise den marxistiske ideologi men heller fremheve noe som overraskende nok står som motsetning til marxisme som ideologi – nemlig marxisme som tankegang. Tankegangen går slett ikke ut på ønsketenkning om et bedre samfunn, men heller om å stille problemstillinger angående nåtidens ideologiske virksomhet. Det jeg her refererer til er ikke skeptisisme, men kritisk teori.

Tankegangen omhandler kritikk av sirkulasjonen av kapital som utnyttingskraft av det enkelte individ dvs. fremgangsmåten for den økonomiske virksomhet til å utnytte de menneskelige lyster og tankemåte for sin egen fordel – en slags form for manipulasjon av mennesket med briller som ser på mennesket som et fullt irrasjonell osean-drevet vesen som mangler dømmekraft til å se forskjellen mellom sine falsk-bevisst-skapte lyster og sine åndelige behov for å opprettholde en nyttefull (og meningsfylt) tankegang.

Jeg oppfordrer herved til full overbevisning av kapitalisme som virkningsform i samfunnet, siden jeg ikke kan tenke meg til et så velfungerende og velsammensatt system som dette. Kapitalisme, som Walter Benjamin sa, er så solid som den er siden utgangspunktet går i at «status quo er katastrofen» dvs. at kapitalismens virkemåte blir mer og mer robust ettersom ustabilitet dukker opp begrunnet at ustabiliteten i-seg er kapitalismens bensin. Måten overgangen fra ustabilitet til stabilitet forekommer er ved at alt blir stilt som potensiell kapital som kun har to ulike alternativer: forkastning eller utnytting, alt fra hylling til kritikk; og alt fra løgn til sannhet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s