Fascisme, polemikk og å problematisere

Et kjennetegn ved fascismen, som de fleste kan kjenne igjen, er stoltheten. Det vil si, å ha en forutsatt ide om hva som er sant og usant; godt og ondt; riktig og feil; normalt og galt; hvem/hva som skal inkluderes og ekskluderes – en tro på at sine ideer og sannhetshorisonter er viktige, at disse benevningene tilhører et “objektivt” sannhetshirearki. … Read More Fascisme, polemikk og å problematisere

Advertisements

Kant og filosofiens frihetsforståelser

På hvilke måter tolker rasjonalister, empirister og Kant frihet på? Kan    man frigjøre seg gjennom fornuft, eller er vi bundet til å være slaver for omgivelsene våre?                     Filosofitradisjonens tolkning av frihet Det er meg en kjensgjerning at sannheter om oss selv utledes gjennom vårt intrikate driv til å være fri – som et… Read More Kant og filosofiens frihetsforståelser

Spørsmålet: hva er sannhet?

«Det egentlige problemet som åndsvitenskapene stiller tenkningen ovenfor, er at vi ikke har forstått åndsvitenskapenes vesen så lenge vi bruker den fremadskridende erkjennelsen som målestokk.», skriver Hans Georg Gadamer i sin bok Sannhet og metode (1960). Åndsvitenskapene omfatter de vitenskaper som ikke er mulig å utvikle gjennom en naturvitenskapelig tilnærming, men heller krever individets opplevelse… Read More Spørsmålet: hva er sannhet?

Flukt eller Tukt? – En gjenskapning av kampen mellom tukt og utukt

Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke! Men uten loven ville jeg ikke visst av synden. Jeg ville ikke visst hva begjær var, dersom ikke loven sa: Du skal ikke begjære. Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg, men uten loven er synden død. Før levde jeg uten… Read More Flukt eller Tukt? – En gjenskapning av kampen mellom tukt og utukt