Begrensning eller utgangspunkt? (kort anmerkning)

For at fremgang skal være en mulighet for gestalten likefrem, er det kun møysomt å forholde seg til et rammeverk konstituert av logiske fragmenter og begripelser. Dette opprop skal ikke anskueliggjøre muligheten for et rammeverks funksjon overhodet, men hvorved en skal forholde seg til et rammeverk som konstitusjon for potensiale i- og for individet. Det… Read More Begrensning eller utgangspunkt? (kort anmerkning)

Erkjennelsesnotat #15 – Muligheten for en universell moral overhodet.

Hvorvidt har etiske grunnlag for handling og tankegang universell gyldighet? – Dette er spørsmålet som jeg har brukt tid på å forstå grundig, enda merker jeg at det kommer til å være en lære for livet å forstå hvorledes individuelle (interne og eksterne) sanseinntrykk står som legitime forespørsler. Det moderne mennesket har i dag enkelt… Read More Erkjennelsesnotat #15 – Muligheten for en universell moral overhodet.

Erkjennelsesnotat #14 – Berørende tanker om ansvar og frihet.

Mitt øyeblikkelige predikament i dag omhandler hvorvidt mennesket er skyldig med henhold til dets frihet og om denne skyld i det hele tatt forutsetter menneskets potensial til å ta dets frihet til bruk. For å først stille problemstillingen har jeg funnet det svært vanskelig å ta utgangspunkt ifra det subjektive inntrykk av friheten ettersom mennesket… Read More Erkjennelsesnotat #14 – Berørende tanker om ansvar og frihet.

Erkjennelsesnotat #13 – Kort om handlingens formodninger.

Saken som omhandler menneskets mest fundamentale forutsetninger for å funksjonere som et legitimt artsvesen er slettes ikke så enkel som det først har seg til å være. Moralske og etiske grunnlag for sitt livs bærebjelke omhandler riktige oppfatninger av rollene man selv har tatt til seg som definisjoner for sitt vesens gestalt. Når Kant la… Read More Erkjennelsesnotat #13 – Kort om handlingens formodninger.

Erkjennelsesnotat #12 – “Etikk er umoralsk!”

Før jeg starter med å forklare utsagnet som jeg nå har lagt frem vil jeg først implisere forskjellen mellom etikk og moral ettersom det ofte dannes komplikasjoner under distinksjonen av begrepene. For det første, omhandler begrepet moral et ytre ideal som man skal nå ved å stadig være i stand til å bryte med sitt… Read More Erkjennelsesnotat #12 – “Etikk er umoralsk!”